به اطلاع می رساند، ۱۰ ریال مصوبه مجلس که پیشتر به هزینه پیامک افزوده می شد، از تاریخ ۴ تیرماه ١٣٩۶ در تمامی اپراتور ها حذف گردید.

*** ارسال سیمکارت به دلیل عدم اعمال این کاهش قیمت موقتا قطع می باشد.

*** این ابلاغیه از ۴ تیرماه اطلاع رسانی شده و اگر تعداد پیامکی برای هر کدام از اپراتورها از قبل از این تاریخ عودت شود، هزینه متقابلا به کاربران نیز اضافه خواهد شد؛ این مورد به صورت جداگانه اطلاع رسانی می گردد.